Et studie har undersøgt sammenhængen mellem alder og tempo på en gruppe løbere i master-kategorien under New York City Marathon. Undersøgelsen kan blandt andet konkludere, at ældre løbere er bedre til at holde et jævnt tempo under hele marathondistancen end de yngre løbere.

En undersøgelse foretaget på en gruppe ældre marathonløbere har vist interessante resultater omkring sammenhængen mellem marathonløberes alder og tempo. Ældre løbere viser en evne til at yde et meget mere kontrolleret tempo på lange distancer end de yngre løbere. Men hvad er forklaringen bag?

Undersøgelsens metode
Undersøgelsen er foretaget på i alt 31.762 seniorløbere under New York City Marathon. Kønsfordelingen af gruppen lå på i alt 20.019 mænd og 11.743 kvinder. Undersøgelsen viser, at ældre løbere, uafhængigt af køn, løber i meget mere jævnt tempo end deres yngre konkurrenter til samme løb.

En anden pointe, som studiet viser, er en forskel mellem mandlige og kvindelige løberes evne til at holde tempoet under marathon.

Den indsamlede data fra løberne blev vurderet efter alder, køn og performance level. Her blev den gennemsnitslige hastighed for hver 5. kilometer målt de første 40 km af løbet, hvor de herefter fandt den hurtigste og langsomste hastighed på 5 km. Her fandt forskerne, at den hurtigste og langsomste tid var adskilt med 1 procent fra den gennemsnitlige hastighed. Efterfølgende blev tempofordelingen udregnet ved en analyse af den totale sum af den hurtigste og langsomste split procent. Ud fra de målinger forskerne indsamlede, blev løberne inddelt i syv kategorier på baggrund af deres performance. Resultatet viste, at løbere i en dårlig performancegruppe havde et stort spring mellem den hurtigste og langsomste tid pr. 5 kilometer – og omvendt.

Holdet bag undersøgelsen sammenlignede den gennemsnitlige hastighed for hver enkelt marathonløber for at se, hvor stor forskel der var mellem den hurtigste og langsomste løber på 5 kilometer. Forskerne forventede at se, hvordan hurtige løbere ville have et mere jævnt tempo under marathonet, men i stedet markerede de ældre løberes erfaring sig i undersøgelsen.

De ældres løbeerfaring
Det bliver stadig mere og mere populært at løbe marathon, og i undersøgelsens resultat skal medregnes, hvordan nogle starter direkte med at løbe et marathon, uden at have den samme træning op til løbet, som ellers var normalt for bare et par år siden. Det vil sige, at de ældre løberes alder betyder mere løbeerfaring og træning i at holde et jævnt tempo. Man kan derfor ikke forvente at se den samme sammenhæng mellem alder og erfaring hos løbere på mindre distancer såsom 5 km, 10 km eller halvmarathon.

Det kan være vanskeligt at konkludere, hvad der kan kategoriseres som ‘den gode performance’ i undersøgelsen. Altså om det er den gode performance eller det gode tempo, som kommer først. Undersøgelsen viser ikke, om der sker en forbedring i tempoet hos de laveste performancekategorier: Så skyldes den store forskel i den målte hastighed, at løberen øger hastigheden i slutningen af løbet, eller om den lave performancekategori er et udtryk for en lavt tempo og data fra en dårlige langdistance løber.

Forskerne mener, at undersøgelsen viser en mere balanceret tempo-strategi hos de langsomste løbere, der til slut kan resultere i en bedre overordnet marathontid. Modsat hurtigere løbere, hvor energien ofte bruges på de tidlige 5 kilometer, for derefter at variere mere på de efterfølgende 37 kilometer.

En anden pointe, som studiet viser, er en forskel mellem mandlige og kvindelige løberes evne til at holde tempoet under marathon. Her viste det sig, at de kvindelige løbere havde en væsentlig lavere tempoforskel over hele marathonet end mændene. Holdet bag undersøgelsen mener, at dette skyldes, at de mandlige løbere i højere har en tendens til at overestimere deres egne evner.

Kilde: International Journal of Sports Physiology and Performance.