Google har sammen med Københavns Kommune i hidtil uset detaljegrad bl.a. målt ultrafine partikler og sod i byen. Gade for gade. Er din gade ren? Hvor bør du løbe – hvilke gader bør du undgå?

Kig ind på det interaktive kort over Københavns Kommune her: https://insights.sustainability.google/labs/airquality 

De højeste koncentrationer ses typisk ved byens store indfaldsveje som Amagermotorvejen, Lyngbyvejen, Folehaven, Borups Allé, Bispeengbuen og Åboulevarden, hvor der er meget biltrafik.

Amagermotorvejen har ca. 10 gange højere koncentration af ultrafine partikler end Frederiksbergs
stillegader.
Åboulevarden 3-4 gange højere end gaderne omkring Assistensen.
Farummotorveje...