Vi løbere søger gerne det naturlige, og det uanset om det naturlige for dig som løber ligger i at løbe væk fra de trafikerede veje og søge ud i skoven eller i at løbe i byens parker. Der er også de mange løbere, som søger en mere naturlig løbeteknik, som til dagligt arbejder aktivt med natural running og deres skridtafvikling. Løb er på mange måder en metode, som vi moderne mennesker bruger til at koble af og komme i kontakt med vores krop og omverden på.

En tendens som efterhånden er ved at vinde indpas hos os løbere er samtidig et fokus på naturlige, bæredygtige og miljørigtige produkter. Og det i en løbe- verden, som ellers har tradition på at have mere fokus på præstation end at tage ...