Vi har taget en snak med Lærke Hein om retten til fri bevægelse som en menneskeret, hvor hverken kulturforskelle eller arbejde i døgndrift må være en hindring.

For små ti år siden siden tog Lærke Hein sammen med løbemakkeren Signe Smidt de første skridt på vejen mod et projekt, hvor fokus ikke blot var på løb, men i ligeså høj grad på menneskerettigheder og kulturelle forskelle. De ville knække koden til, hvordan de kunne få folk til at interessere sig for, hvad der sker rundt omkring i verden. Af den grund stiftede de organisationen “Here & Away”, som skulle kombinere velgørenhed med oplysning om verdenstilstanden. Umiddelbart efter stiftelsen fik Signe Smidt dog tilbudt et job i P...