Løbere kan i en ny app dele aktivitetsdata fra deres smartphone, smartwatch eller fitnessarmbånd, samt fortælle om deres eventuelle sygdomsforløb. Appen hedder COronaVIDen og skal hjælpe forskere fra Aarhus Universitet og praktiserende læger med at følge den nuværende udvikling, så erfaringer kan hjælpe fremtidige smittede bedst muligt.

”Det var, som om min vejrtrækning bare ville slå fra. Jeg turde simpelthen ikke falde i søvn. Både lugt- og smagssans var helt væk. Jeg ville gerne have kunnet følge et beskrevet sygdomsforløb, så jeg vidste, at nu går det den rigtige vej.” - Bodil, tidligere smittet med Corona virus.

Borgere kan i en ny app dele aktivitetsdata fra deres smartphone, s...