Undersøgelsen viser hvor vigtigt det er med enkeltpersoner og græsrodsorganisationer, når det handler om at støtte kvinder i at begynde at træne.

I en ny undersøgelse kommer det frem, at et flertal af svenske kvinder ofte sætter træningen på pause i deres travle hverdag, hvilket har en direkte indvirkning på deres mentale sundhed. Undersøgelsen, som angiveligt er den største af sin art, kaster lys over de udfordringer og barrierer, kvinder står over for, når det kommer til fysisk aktivitet, og understreger vigtigheden af støtte fra enkeltpersoner og organisationer for at bryde disse barrierer.
Nøglefund fra undersøgelsen:

Positive effekter af træning: Undersøgelsen viser en klar p...