’Nationalt Netværk for Præstation, Restitution og Kostoptimering i Intervalidræt’ (PRoKIT) har som formål at kortlægge præstation, restitution og kostoptimering for kvindelige og mandlige eliteidrætsudøvere.

I 2019 modtog Team Danmark en forskningsbevilling på 100 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden målrettet forskning i eliteidræt. En del af formålet med den nye bevilling er at etablere fem forskningsnetværk, som - på tværs af universiteter og fagligheder - skal udvikle ny viden til dansk idræt.

Et af disse forskningsnetværk er PRoKIT. I Spidsen for PRoKIT står professor Bente Kiens fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet (KU) og professor Peter Krustrup fra Instit...