Skoleelever skal fokusere på alt det, som kroppen kan - og mindre på, hvordan den ser ud. Det skal et nyt undervisningsmateriale om kropsidealer, selvværd og bevægelsesglæde hjælpe dem til

Menneskekroppen kan se ud på mange måder, og den kan godt være smuk, selvom den ikke ligner dem, der fylder mest på de sociale medier. Det er der desværre rigtig mange børn og unge, som ikke ved, viser flere trivselsundersøgelser. Derfor har Skole OL i samarbejde med Anti Doping Danmark udarbejdet et nyt undervisningsmateriale, som skal sætte fokus på kropslig trivsel i idrætsundervisningen.

”Børn og unges negative fokus på, hvordan kroppen ser ud, kan være begrænsende for lysten til og glæden ved at...