I Budgetaftalen for Frederiksberg for 2021 og 2022 blev det besluttet at afsætte penge til tre nye løberuter på Frederiksberg, som kan anspore til løb i hele byen.

Frederiksberg Kommune følger hermed visionsoplægget for løbe- og motionsruter på Frederiksberg, med henblik på en indvielse af ruterne i uge 41, som er national bevægelsesuge. Kongstanken er at anvende løberuterne strategisk til at åbne barrierer, skabe nye passager og åbne for nye forbindelser og sammenhænge i byen, ved at sammenkoble forskellige områder, kvarterer, parker og stisystemer samt ved at skabe flere forskellige decentrale udgangspunkter for løberuter tæt på idrætsfaciliteter, motionspladser og boligområder.
Fred...