Dit udendørs løbetøj kan være en farlig kemicocktail. ​Forskere fra Rigshospitalet finder, at fostre gennem hele graviditeten eksponeres for fluorstoffer, der ophobes både i fostrenes lunger og lever. Resultaterne, der netop er udgivet, vækker bekymring hos forskerne.

Der er flourstoffer i rigtigt meget løbetøj, men ind til nu har man troet, at disse i små mængder ikke betød noget for gravide og deres fostre. Nye undersøgelser viser dog, at vi kan have taget grueligt fejl, og at fostre i langt højere grad end antaget optager de flourstoffer, de eksponeres for – også fra løbetøj.

I et netop publiceret studie i Environment International viser forskere fra Reproduktionsbiologisk Laboratorium på Rigshospitalet, at fluorstoffer, som anvendes i mange forbrugerprodukter, trænger igennem moderkagen og ophober sig i fosterets vitale organer. Hvorvidt stofferne påvirker fosterets udvikling, er endnu ikke afklaret.

Nogle af de ting, der f.eks. indeholder fluorstoffer, er: løbetøj (og meget tøj generelt), pizzabakker, bagepapir, emballage til mikroovnspopcorn og vinterstøvler. Fluorstofferne anvendes mange steder, da de giver en overflade, der skyer både fedt og vand, og gør mange ting i vores hverdag nemmere. Nogle af disse fluorstoffer har dog vist sig både at være kræftfremkaldende og hormonforstyrrende og kan påvirke forplantningsevnen. Endvidere mistænkes stofferne for at kunne påvirke fosterudviklingen hos mennesker.

“Vi har undersøgt seks af de mest omdiskuterede perfluorerede stoffer – også kaldet PFC’er – og vi finder overraskende nok lige så høje koncentrationer i fosterets organer som i moderkagen,” siger Linn Salto Mamsen, der er post doc på Reproduktionsbiologisk Laboratorium på Rigshospitalet og en af forfatterne bag studiet.

Det betyder, at når barnet bliver født, vil det allerede have ophobet en mængde af disse langsomt nedbrydelige stoffer, forklarer hun og fortsætter: “Det er bekymrende, at vi i nogle tilfælde finder lige så høje koncentrationer i fostrene som hos voksne.”

Højeste koncentrationer i lunger og lever

Mængden af perfluorerede stoffer var højest i væv fra lunger og lever – i nogen tilfælde lige så høje som hos voksne. De laveste koncentrationer blev fundet i hjernen. Hos voksne ophobes de perfluorerede stoffer også i organerne – hovedsageligt i lunger, lever og nyrer. “Vi kan nu se denne ophobning i organerne allerede i fosterlivet,” forklarer Linn.

Drengefostre eksponeres mere end pigefostre

Studiet fandt, at drengefostre ophobede højere niveauer af perfluorerede stoffer end pigefostre. Voksne mænd har generelt også højere niveauer af perfluorerede stoffer end kvinder. Studier i mus har vist, at hanmus ikke nedbryder de perfluorerede forbindelser lige så effektivt som hunmus. Hvis det samme gør sig gældende for mennesker, kan det forklare de højere niveauer, som ses hos drenge.

“Tidligere studier har vist, at der er en sammenhæng mellem koncentration of perfluorerede stoffer hos moren og lav fødselsvægt hos barnet – en effekt der også er mest udtalt hos nyfødte drenge, hvilket peger på, at drenge måske er mere følsomme over for kemi end piger,” forklarer Linn.

Behov for mere fokus på brugen af perfluorerede stoffer

Studiet inkluderede væv fra 78 embryoner og fostre i alderen 7 til 42 gestationsuger fra både Danmark og Sverige. Af de seks undersøgte stoffer er PFOS and PFOA de mest kendte. PFOS blev forbudt i EU i 2008, og i begyndelsen af 2018 sænkede The European Food Safety Authority sin grænse for det tolerable daglige indtag tusindfoldigt. Det vidner om, at der er øget fokus på disse stoffer, og forskning på området er yderst vigtig.

“I dag fastsættes de tolerable daglige indtag af perfluorerede stoffer ud fra studier på mus og observerede niveauer hos voksne. Vi ved strengt taget ikke noget om, hvor meget eller lidt der skal til for at have skadelige effekter på fosterudviklingen, det skal der flere studier til for at afklare,” forklarer Linn.

Optages gennem maden

Perfluorerede stoffer er blevet brugt i årtier og er allestedsnærværende i vores miljø. “Vi optager primært perfluorerede stoffer gennem vores mad. Disse stoffer er meget svært nedbrydelige og ophober sig både i vores miljø og organismerne. De er især fundet i fisk, dyr og grøntsager, og er som sagt også til stede i flere fødevareemballager, så det kan være ret vanskeligt som forbruger at undgå dem,” fortsætter Linn Salto Mamsen.

Gode råd til gravide

Linn Salto Mamsen har på baggrund af sin viden som forsker og den nye publikation følgende råd til gravide:

“Jeg ville som gravid forsøge at mindske indtaget af perfluorerede stoffer ved eksempelvis at spise fast food med omtanke, læg f.eks. pizzaen over på en tallerken i stedet for at spise den direkte af pizzabakken. Brug Svanemærket mad- og bagepapir, det må nemlig ikke indeholde fluorstoffer. Spis pop-selv popcorn i stedet for microovnspopcorn. Brug keramiske pander i stedet for teflon. Køb langtidsholdbare varer på glas i stedet for på plast og metaldåser,” siger Linn.

Om studiet

Studiet er lavet i et samarbejde mellem forskere fra Rigshospitalet, Karolinska Instituttet i Stockholm og fra Lund Universitet og er finansieret af det interregionale EU-projekt ReproUnion, Novo Nordisk Fonden, Det Svenske Forskningsråd og Jane og Aatos Fond.

Info

Du har måske hørt ordet før – flourstof. Men hvad kan flourstoffer egentlig?
I princippet er flourstoffer smarte stoffer. Det er kunstigt fremstillede kemiske forbindelser. Stoffernes kemiske opbygning medvirker, at de er holdbare og kan gøre tekstiler både vand-, fedt- og smudsafvisende. Derfor bruges flourstofferne oftest i udendørstøj og findes altså med god sandsynlighed i din løbejakke, dine vinterløbetights og i dine vandafvisende løbesko.

Men hvad er så problemet med flourstoffer?

Flourstoffer er det, man kalder svært nedbrydelige, og mistænkes at påvirke dyr, mennesker og miljø i en særdeles negativ retning. Der er tale om lidt af en kemicocktail, som kædes sammen med bl.a. kræft, hormonforstyrrelser, svækket immunforsvar og forringet sædkvalitet.

Skal dit løbetøj være vandafvisende, findes der efterhånden en række gode alternativer, som ikke indeholder flourstoffer, men som stadig formår at holde dig tør. Flourfri-alternativer er ikke smudsafvisende på samme vis som flourstofferne, men der udvikles hele tiden nye flourfri-midler og teknologier til at gøre tøjet smudsafvisende. Er du i tvivl, så spørg din løbetøjsforhandler.