Helsefonden og Bevica Fonden har afsat 5 mio. kr. til forskning, som skal bidrage med ny viden om, hvad bevægelse gennem andre betyder for mennesker, der ikke kan bevæge sig ved egen kraft. Stifterne af Team Tvilling glæder sig over, at der er forskning på vej: ”Herefter kan vi forhåbentlig fremvise evidens for den virkning af Team Tvilling, som Peder og mange andre har oplevet på egen krop”, siger Peder og Steen Mondrup.

Helsefonden og Bevica Fonden inviterer nu videns- og forskningsinstitutioner til at byde ind med ideer til forskning, som kan bidrage med ny viden om, hvad bevægelse gennem andre betyder for mennesker, der ikke kan bevæge sig ved egen kraft. Mennesker, der antages ikke ...