Arrangørerne har siden sommer arbejdet på en CSR-strategi og undersøgt forskellige leverandører som et led i arbejdet frem mod Royal Run 2020.
Royal Run kommer igen i 2020. Det blev allerede meldt ud d. 10. juni i forbindelse med Royal Run 2019, og derfor har arrangørerne siden været i gang med at se frem mod næste års løbefest. Et af de store fokusområder for Royal Run 2020 er at definere en CSR-strategi og sikre gode leverandøraftaler:

”Det er selvfølgelig vigtigt for os, at de ting, vi gør i Royal Run, og de materialer, vi benytter, bliver til på fornuftig og forsvarlig vis,” begynder Jakob Larsen, der er i styregruppen for Royal Run, og han fortsætter:

”Når vi ikke har haft fuldt ...