Løbe- og atletikklubben Sparta vil have røgen væk fra idrætten og har som den første forening på Østerbro indgået en aftale om tobaksfri foreningsliv. Fra begyndelsen af år 2020 er alle løb og stævner nu officielt røgfrie.

Du vil nu ikke længere se cigaretrøg og folk med cigaretter i hånden, når Sparta Atletik & Løb afholder løb eller stævner rundt omkring i København. Foreningen arbejder aktivt for at skabe en sund foreningskultur for børn og unge, så de oplever, at tobak ikke hører sammen med løb og atletik i Sparta. Det betyder i praksis, at man finder ’velkommen til røgfri forening’-skilte ved klubhuset, og man skærper overfor trænere, frivillige, medlemmer og løbsdeltagere, at man ikke ryger i forbindelse med træninger, løb eller stævner.

Idræt uden røg til børn og unge

Hver dag begynder 40 børn og unge under 18 år at ryge, og det vil Sparta være med til at ændre. Det har stor betydning for børn og unges opfattelse af rygning, hvis de ser en træner eller løbsofficial ryge, eller hvis rygning er en naturlig del af fællesskabet. I værste fald vil de begynde at tro, at idræt, fællesskab og rygning hænger sammen.

Administrerende direktør i Sparta Atletik & Løb, Dorte Vibjerg, ser det som en naturlig forlængelse af Spartas kultur at blive røgfri forening.

Sparta er allerede i høj grad røgfri. Som en erklæret Røgfri Forening tager vi skridtet videre og signalerer klart og tydeligt, at vi ønsker at tage ansvar for vores fælles sundhed og skabe gode rammer for en sund hverdag og aktiv livsstil – særligt for vores børn og unge. Det gør vi for at undgå, at vores medlemmer, frivillige og ansatte ryger eller begynder at ryge.”

Klubben har løbende inddraget medlemmer og løbsdeltagere i beslutningen om at blive røgfri. I 2019 gennemførte to røgfrie løb med stor succes. Når deltagerne skal svare på, om Spartas løb og stævner skal være uden tobak, er svaret et markant ja. Opbakningen er altså bred blandt motionisterne, der ønsker at kunne deltage i idrætsfællesskaber uden at blive udsat for tobaksrøg. De er glade for, at foreningen er med til at skabe rammerne og gå forrest.

FAKTA

Røgfrie regler i Sparta Atletik & Løb:

• Sikre rammer, der fremmer børns, unges, atleters, motionisters, frivilliges, ansattes og lederes sundhed og trivsel
• Tilse, at alle idrætsfaciliteter er røgfri – både ude og inde
• Sikre, at træning og andre aktiviteter i foreningen er røgfri for brugere og besøgende
• Tilstræbe, at trænere, ansatte og ledere undlader at ryge