Den 20. maj udkom en skæv bog om løb og natur, skrevet af forfatter, oversætter og løberen Anders Johansen med den finurlige titel ”At mig dagen fryder – landskab med løber – løber i landskab”.

En bog om løb – men også om dæmoner, levet liv, og naturglæde. Det hele fulgt til dørs af 100 naturfotos, alle taget af Anders Johansen på de daglige løbeture.

Anders Johansen beskriver selv, at ”man kan ikke løbe fra den, man er, og det man har med sig, heller ikke angsten. Man kan løbe med den, og nogle gange igennem. Men det egentlige – det som jeg taler om, når jeg løber – er det samme nu som før, min personhellige jordiskhellige treenighed af krop, ånd og sjæl: At løbe ud i verden og lade...