Resultater fra en omfattende undersøgelse viser, at selv en times moderat træning om ugen påvirker vores mentale velvære positivt.

ASICS har i starten af 2022 lanceret resultaterne af en omfattende, uafhængig undersøgelse, som viser, at træningsprogrammer med enkle bevægelser forbedrer det mentale velvære betydeligt. Resultaterne bygger på ASICS-programmet Movement for Mind, hvor deltagerne var mennesker med stillesiddende arbejde, Målt på den internationalt anerkendte Warwick-Edinburgh-skala blev deres mentale velbefindende forbedret markant, mens de fulgte programmet. ASICS gør nu programmet tilgængeligt for alle, der ønsker at styrke deres mentale velvære.

Det videnskabelige forsøg, der er ledet af professor Brendon Stubbs fra King’s College London i England, viser effekten af det enkle og otte uger lange Movement for Mind-program, hvor deltagerne går eller løber i blot 30 minutter to gange om ugen. Programmet kombinerer bevægelse med andre teknikker, der styrker forbindelsen mellem kroppen og naturen. Ud over en markant styrkelse af de mentale velvære oplevede deltagerne desuden mindre stillesiddende tid, et øget antal daglige skridt og en lavere risiko for angst, sammenlignet med deltagerne i undersøgelsens kontrolgruppe.

Professor Brendon Stubbs siger: “Der findes mange forskellige veje til velvære på arbejdspladsen. Mens intentionerne sikkert altid er gode, er der sjældent videnskabeligt belæg for, at de forskellige løsninger faktisk er effektive – eller at de for den sags skyld undgår at gøre skade. I arbejdet med ASICS ”Movement for mind” har vi benyttet os af de mest anerkendte metoder inden for såkaldte randomiserede kontrolstudier. Derfor har vi stor tiltro til, at resultaterne både er troværdige og meningsfulde klinisk set. Det faktum at programmet er lettilgængeligt brugervenligt gør desuden resultaterne meget væsentlige, når det handler om at få dem udbredt i fremtiden.”

Hos ASICS ser de også det mentale helbred som en væsentlig ting, vi bør fokusere på  Gary Raucher, Executive Vice President hos ASICS EMEA, siger: “De fleste mennsker ved, at fysisk aktivitet er en af de mest effektive genveje til at reducere stress. Sandheden er imidlertid, at de fleste mennesker med stillesiddende arbejde nærmest slet ikke bevæger sig. For at tackle den stress-epidemi vi står overfor, mener vi, at det er tid til at nytænke fysisk bevægelse på arbejdspladsen på en måde, der er lettilgængelig, fornøjelig og – vigtigst af alt – som beviseligt virker. Vi håber, at træningspauser og fysisk aktivitet bliver normen på arbejdspladser, så alle mennesker har mulighed for at opnå en sund sjæl i en sundt krop”.

Som virksomhed har vi i mere end 70 år sat fokus på den positive indvirkning, som sport har på både krop og sjæl. Det er derfor, vi hedder ASICS – forbogstaverne i det latinske ordsprog Anima Sana in Corpore Sano, eller på dansk: En Sund Sjæl i en Sund Legeme.”

Hvad består programmet af?
Det otte uger lange ASICS Movement for Mind-program består af 2 x 30 minutter lyd-sessions om ugen. Deltagerne kan enten gå eller løbe til dem. Hver uge sættes der fokus på et nyt tema, og ASICS har i samarbejde med et team af eksperter udviklet hver session, så programmet bygges op uge for uge.

ASICS Movement for Mind sammensætter enkle, gennemprøvede teknikker og kombinerer dem med fysisk bevægelse, hvilket resulreter i et varieret og tilgængeligt program. Med blandt andet åndedrætsøvelser og mindfullness samt inddragelse af natur, musik og meditation kræver programmet ingen forudgående erfaring med fysisk træning.

En samlet introduktion til ASICS Movement for Mind og introduktion til eksperterne, der står bag, samt link til en podcast-version af sessionerne kan du finde her.

Om undersøgelsens opbygning

Alle 189 deltagere gennemførte forskellige test i anonymiseret form, inden de tilfældigt blev tilknyttet henholdsvis programmet og kontrolgruppen. De gennemførte samme test halvvejs inde i forsøget samt ved forsøgets afslutning. De deltagere, som fulgte programmet, udfyldte desuden en spørgeskemaundersøgelse – hvor de forblev anonym – for bedre at forstå deres oplevelse med ASICS Movement for Mind. Derudover gennemførte professor Brendon Stubb en række personlige interviews med 31 af deltagerne for at få deres subjektive feedback og for endnu bedre at forstå deres oplevelse og engagement med ASICS-programmet Movement for Mind.

Undersøgelsens resultater bygger på et studie, som blev foretaget i maj og juni 2021 og involverede 189 raske forsøgspersoner i Storbritannien og Holland. Ud af disse blev 39 tilfældigt udvalgt til at agere kontrolgruppe, mens de øvrige 150 fulgte programmet.

Alle deltageres data blev anonymiseret, og forsøget er på forhånd vurderet som værende etisk forsvarligt fra uafhængig side.

Resultaterne af undersøgelsen viser, at ASICS-programmet Movement for Mind:

  • Programmet har forbedret deltagernes velvære på Warwick-Edinburgh-skalaen med tre point i forhold til kontrolgruppen (en forskel på ét point betragtes som klinisk meningsfuld)
  • Programmet har forhøjet deltagernes humør med næsten ét point på PHQ-2 (en måleenhed for humør) i forhold til kontrolgruppen.
  • Programmet har reduceret stillesiddende tid med en time om dagen – meget mere end den tid, som deltagerene brugte på at lytte til programmet
  • Programmet har fået 71 procent til af deltagerne til at føle sig gladere efter at have brugt programmet.
  • Programmet har hjulpet mere end halvdelen af deltagerne til at klare sig bedre i løbet af pandemien.

Professor Brendon Stubbs har påbegyndt processen med at få undersøgelsesresultaterne testet i peer-review og publiceret.

En detaljeret rapport om undersøgelsen og en detaljeret gennemgang af alle resultaterne findes (på engelsk) her.