Firmaløb som DHL-stafetten og Stafet for livet er populære blandt mange virksomheder, men hvis uheldet er ude, og du som medarbejder kommer til skade under et løb, risikerer din chef at hænge på den.

Mange virksomheder har en fast tradition for at deltage i DHL-stafetten, Stafet for livet eller andre former for motionsløb, og det er der flere gode grunde til. Udover at eksponere virksomheden kan deltagelsen styrke sammenholdet blandt kollegaerne og sætte øget fokus på sundhed. Umiddelbart lutter fordele men hvis en af medarbejderne kommer til skade under løbet, risikerer chefen at hænge på den. Det viser en tidligere dom.

Hvad er arbejdsgiverens involvering i løbet?
I den pågældende...