En ny undersøgelser viser, at løb er godt for hjernen, da det modvirker kronisk stress, samt beskytter vigtige hukommelses- og læringsfunktioner.
Stress og modgang svækker hjernens evne til at lære og bevare information, som tidligere forskning har fundet. Men ifølge en bemærkelsesværdig ny neurologisk undersøgelse kan regelmæssig motion modvirke disse virkninger ved at styrke kommunikationen mellem hjerneceller.

Hukommelser er kodet i hjerneceller i hippocampus, hjernens hukommelsescenter. Hvis vores minder ikke blev skrevet i disse celler, ville de ikke være tilgængelige til senere, langsigtet tilbagekaldelse, og hver hjerne ville være som Dory, fisken med kortidshukommelse i tegnefil...