Med et forslag om et stort løft af anlægsrammen lægger regeringen op til, at idrætsfaciliteterne i København og på Frederiksberg får en tiltrængt opgradering. Og det er der alvorligt brug for, mener Danmarks Idrætsforbund, som gennem flere årtier har kæmpet for at komme efterslæbet til livs.

I København er der omtrent tre gange så mange indbyggere pr. idrætsfacilitet end gennemsnittet på landsplan, og hovedstaden ligger som den dårligst placerede kommune af alle i facilitetsindekset hos Idrættens Analyseinstitut. Efterslæbet på idrætsfaciliteter går bl.a. udover børn, som risikerer at leve deres idrætsliv på en venteliste i stedet for at blive en del af idrættens fællesskaber med motion...