Det er populært som aldrig før at være aktiv i naturen. Derfor er der behov for flere outdoorfaciliteter og mødesteder, og der er behov for, at idrætsfaciliteterne tager hensyn til både naturen og til de øvrige gæster i skoven mm. Derfor er DIF og Lokale og Anlægsfonden – i samarbejde med en række kommuner og andre aktører - gået sammen om at udvikle og opføre en række nye trailcentre landet over.

Et trailcenter er et fælles mødested for alle, der vil være aktive i naturen. Et sted, der inspirerer til motion og idræt, og som er det naturlige udgangspunkt for aktiviteter i den omkringliggende natur. Trailcentret er for både idrætsforeningerne og alle dem, der vil dyrke motion og outdooridr...