Jakob Høyer så et tydeligt mønster og en direkte sammenhæng mellem ekstremsport og tilværelsen som topleder, der blandt andet udarter sig i spørgsmålet om transferens. Vi har taget en snak med ham om bogen og om at kunne overføre udholdenhedstræningens effekter til erhvervslivet.
Hvad er tankerne bag bogen?
Idéen til bogen udspringer klart af mine personlige oplevelser og erfaringer som kommunikationsdirektør for DBU. Jeg havde drøntravlt altid og levede under et enormt arbejdspres, blandt andet fordi min telefon ringede hele tiden. Jeg begyndte på et tidspunkt at se i retning af udholdenhedstræning og begyndte at inkorporere træningen i min hverdag. Jeg oplevede, at mine arbejdsdage blev ...