Den garvede læser af løbemagasinet har nok bemærket, at vi gennem det sidste stykke tid har været i gang med en proces, hvor vi arbejder med nye tiltag på det redaktionelle indhold. Vi modtager løbende en masse god respons fra jer læsere og andre i løbebranchen, og det er blandt andet denne feed- back, som har været med til at tilpasse de spor, vi gerne vil have, at magasinet fortsætter ud af. til alle jer, som har bidraget, vil jeg gerne huske at sige tak for jeres feedback. Denne er medvirkende til, at vi fortsat kan have et godt kvalitativt løbemagasin i Danmark, der aktivt kan være med til at støtte op om og sætte fokus på alle jer danske løbere.

Lad mig ligeledes slå fast, at vi som ...