En ny undersøgelse fra Friluftsrådet kommer med tal, der viser, at vi løber i naturen, fordi vi kan finde følelsen af mental og fysisk sundhed. Kom med bag undersøgelsen her.

Friluftsrådet har netop udgivet en rapport om danskernes friluftsliv, som giver ny viden om, hvilke danskere der bruger naturen, og hvordan aktiviteterne i naturen påvirker vores mentale, fysiske og sociale sundhed. Rapporten kommer som sådan med ny viden om, hvordan og hvorfor vi løbere (og danskerne generelt) bruger naturen.

Stort set alle danskere dyrker i større eller mindre omfang det at komme ud i naturen. Fra turen med hunden i grønne omgivelser til en løbetur i skoven eller langs stranden. Det er ikke ny viden, at danskerne forbinder det at være aktiv i naturen med en stærk følelse af velvære og livsglæde. Det, der er nyt, og som Friluftsrådet har undersøgt i udarbejdelsen af rapporten, er helt konkret, hvordan danskerne bruger naturen, hvor ofte og hvordan danskerne er aktive i det fri. Friluftsrådet har undersøgt, hvad der motiverer folk til at bruge naturen, og i forbindelse med dette zoomer de ind på i alt 24 forskellige friluftsaktiviteter, herunder løb.

De danske løberes brug af naturen
Den nye undersøgelse viser ikke overraskende, at løb sammen med mountainbike er løb den mest søgte aktivitet i den danske natur nu til dags. Hele 44 % af danskerne, der løber 1-3 gange ugentligt, har angivet, at de bliver så forpustede af aktiviteten, at de har svært ved at føre en samtale imens. Til sammenligning ligger mountainbike på andenpladsen, hvor 24% har angivet, at de bliver forpustede, når de cykler mountainbike.

Undersøgelsen viser en klar positiv sammenhæng mellem natur, sundhed og livskvalitet. De danskere, der ofte er i naturen og får pulsen op, oplever selv, at de har en bedre sundhedstilstand både fysisk, mentalt og socialt – her pointerer rapporten især, at dette er gældende for løb og cykling.

Løb er populært blandt danskere med lang videregående uddannelse
En anden interessant pointe ses i rapportens fokus på socioøkonomiske grupper og deres primære friluftsaktiviteter. Der er en klar tendens til, at jo længere en uddannelse og jo højere indkomst en person har, jo hyppigere løber personen i naturen.

Stort set alle danskere dyrker i større eller mindre omfang det at komme ud i naturen. Fra turen med hunden i grønne omgivelser til en løbetur i skoven eller langs stranden.

Helt konkret løber kun 9% af danskere med en afsluttet folkeskoleeksamen ugentligt i naturen, mens hele 27% af danskerne med en lang videregående uddannelse løber ugentligt i det grønne. Der ses dog kun relativt små forskelle i udbyttet af løbeturene alt efter de adspurgtes længde på deres uddannelse. Det vil sige, at det i højere grad er populært at løbe blandt højere uddannede danskere, men at effekten af løbeturen, det velvære og følelse af mental og fysisk sundhed løbeturen giver, er det samme alt efter, om man har en lang eller kort uddannelse.

Alder, køn og friluftsvaner
Rapporten viser også, hvordan brugen af naturen ændrer sig med alderen. Der ses en klar tilbøjelighed til, at det primært er unge, der vælger at løbe i naturen, mens ældre danskere i højere grad vil gå en tur dagligt. Generelt dyrker yngre mere intense aktiviteter end de ældre danskere. 40% af de 18-29 årige danskere løber månedligt eller oftere, mens tallet falder støt med alderen. Derudover viser analysen, at der også er forskel på kønnenes friluftsvaner. Det er generelt de danske kvinder, der dyrker friluftsaktiviteter oftere end mændene. Her ses der også, at kvinderne i højere grad motiveres af og oplever større udbytte af deres tid i naturen. Rapporten oplyser dog ikke, om der er nogen konkret forskel på, hvilket køn der løber mest.

Aktivitetsniveau smitter af på helbredsfølelsen
De adspurgte danskere i undersøgelsen er blevet spurgt om, hvor hyppigt de dyrker specifikke friluftsaktiviteter, herunder løb og orienteringsløb. Her viser rapporten tydeligt, at løb i naturen er en populær aktivitet blandt danskerne. I sommerhalvåret 2016 dyrkede 15% af danskerne løb i naturen 1-3 gange ugentligt, og 11% løb 1-3 gange om måneden. Der er dog stadig flere, der kan få øjnene op for løb i naturen. 61% svarede i undersøgelsen, at de næsten aldrig løb. En anden sjov pointe i rapporten er, at danskerne helt klart bruger løb som en hverdagsaktivitet end som en weekendaktivitet.

En interessant pointe i Friluftsrådets rapport er, at de ser en sammenhæng mellem, hvor hyppigt en person løber og personens selvvurderede helbredstilstand. Det vil sige, at undersøgelsen viser, at danskere, der ofte løber og har et højt aktivitetsniveau, oplever en øget tilfredshed med deres helbredstilstand.

FAKTA OM UNDERSØGELSEN
Undersøgelsen “UNDERSØGELSE AF DANSKERNES FRILUFTSLIV” er udgivet af Friluftsrådet i 2017 og er bygget på en national spørgeskemaundersøgelse, hvor 9.411 tilfældige danskere har bidraget med informationer om deres brug af naturen.