fbpx

De fleste ved, hvad der er god opførelse rundt om middagsbordet, men når vi hopper i løbetøjet, er det ikke altid, at disse takt og tone-regler bliver husket. Måske fordi, der ikke findes en guide for, hvordan vi bør opføre os overfor hinanden i løbeverdenen. Skal man hilse på enhver løber, man møder, og hvad med snotklatten og de klirrende nøgler i lommen?

Spørgsmålet er, hvad er den rigtige løbeadfærd? I løbemiljøet er der en masse uskrevne regler! Derfor har LøbeMagasinet valgt at nedskrive de uskrevne regler og lavet en Emma Gad-løbeversion, så du kan blive en kultiveret løber.

NÅR DU LØBER I BYEN

GIV TEGN, NÅR DU ER I TRAFIKKEN. Ligesom når du er på cykel eller i bil, er det vigtigt at give tegn ? både overfor andre løbere og andre i trafikken. Vis, hvis du vil dreje til højre eller venstre eller stopper op midt i det hele.


LØB IKKE OVER FOR GULT.
Hvis der er gult lys i et lyskryds, så lad vær med at tage chancen. Stop op i stedet ? din løbetur bliver ikke ødelagt af en lille pause, men det gør den, hvis du støder ind en cyklist eller bilist.


SKAL DU STÅ STILLE VED RØDT LYS?
Der er stor uenighed, om man bør jogge på stedet, når man venter ved lyskrydset, eller ej. Som sagt en kort pause skader ikke – de lange intervaller kan du evt. tage i en park eller en skov, hvor der ikke er lyskryds.


LØB OVER FODGÆNGERFELTET?
Et spørgsmål, der ofte går igen, er, om man må løbe over et fodgængerfelt, og svaret er: Ja! Det må du gerne. Bilister og cyklister skal altid holde tilbage for et fodgængerfelt, uanset om det er en, der er gående eller løbende. Vær dog opmærksom på, at det ikke er sikkert, at bilerne eller cyklisterne har set dig, så for din egen skyld vær ekstra opmærksom.


Alle ved vist, at man paa et Fortov eller en Gangsti har at rette sig efter den paa Stedet gældende Politiforordning for Gadefærdsel. Men Alle synes ikke at vide, at den Yngre altid bør passe at gaa paa venstre Side af den Ældre eller Betydeligere, naar man følges. Ligeledes gaar en Herre til venstre for en Dame. Dette er en Høflighedsregel, som alle Forældre bør lære deres Børn. Naar de Unge kender den, er det et Bevis paa, at de kommer fra et kultiveret Hjem.

                                                                                                                                                         Emma Gad, 1918


UNDGÅ AT LØBE PÅ CYKELSTIEN
? den er der kun for cyklister. Det er kun i de tilfælde, hvor der hverken er fortov, gangsti eller egnet rabat, at man må løbe på cykelstien, hvor man som udgangspunkt skal løbe yderst i venstre side. Er det nødvendigt at løbe på cykelstien, må man ikke være til gene for cyklisterne.


HVOR HØRER BABY JOGGERNE TIL?
Løber du med en babyjogger, må du ikke være til gene for cyklister på cykelstien. Hvis det er nødvendigt at inddrage cykelstien, så hold til venstre. Anderledes forholder det sig, hvis man løber med en babyjogger på fortovet, her må andre fodgængere forvente nogle ulemper.


VIS HENSYN TIL ANDRE
? både trafikanter, men også andre der færdes i bybilledet, især steder, hvor der er mange mennesker. Planlæg evt. din træning efter områder, hvor der ikke er propfyldt med ?almindelige? mennesker, så hverken du eller dem bliver irriteret.


VÆR GENERELT OPMÆRKSOM
. Prøv så vidt muligt at være forudseende og opmærksom i trafikken. Der opstår eksempelvis typisk en farlig situation, når en billist skal ud fra en indkørsel eller sidevej og skal dreje til højre. Her har mange en tendens til kun at orientere sig til venstre efter biler og glemmer at kigge til højre på fortovet. Hvis du kan forudse mange af disse situationer, så kan du selv reagere i tide.

 

NÅR DU LØBER PÅ LANDEVEJEN

SKAL DU LØBE MED ELLER MOD KØRSELSRETNINGEN? Til forskel fra en løbetur i byen, er det en god idé at løbe mod trafikken på landevejen, da du bedre kan orientere dig for bilerne og omvendt.


VÆR SYNLIG I MØRKET.
Synligt tøj i trafikken er især vigtigt, når du løber på landevejen, da det kan være svært for bilister at opdage en løber i mørket.


ORIENTER DIG I TRAFIKKEN.
Husk at se dig for, når du løber over vejen, da bilerne kører med en højere fart ude på landevejen end i byen.


Alle bør gøre det mest mulige, Hver paa sin Maade, for at kunne leve i og med Naturen i den korte Sommer, der er os beskaaret i vort nordlige Klima, for derved at vinde Sundhed og Styrke til Arbejdet i den barske Vinter, der uundgaaeligt følger efter.?

                                                                                                                                            Emma Gad, 1918

 

NÅR DU LØBER I SKOVEN

HILS PÅ DE ANDRE LØBERE. Smil, nik eller vink til andre løbere på øde løberuter ? jo mere øde det er, des mere hilsner man.


RESPEKTER ANDRE GÆSTER I SKOVEN,
hvad enten de er gående, på mountainbike eller løbende.


BLIV PÅ STIERNE.
Når du løber trailløb, så bliv på stierne. På den måde ødelægger du ikke naturens økosystem.


PLANLÆG DINE TRAILLØB.
Som trailløber er det vigtigt at planlægge dine løb for at undgå mudrede stier. I de våde perioder så undgå at løbe på stierne, da det vil ødelægge stisystemerne.


MUSIK PÅ TRAILLØB.
Det kan være en stor motivation at høre musik, når man løber, men det kan også gøre det svært at høre andre løbere i skoven. Prøv evt. blot at lytte til dit åndedræt og naturen omkring dig. Hvis det ikke fungerer, så prøv med musik i kun det ene øre.


BESKYT NATUREN.
Smid ikke affald i naturen, heller ikke når det gælder konkurrencer. Tag derfor alt skrald med dig og efterlad kun dit fodspor. Hvis du ser andres skrald liggende i naturen, så tag det med i stedet for at gå videre.


HJÆLP ANDRE I NØD.
Hvis du møder én ude i skoven, der er i nød, så hør om de er okay, og om de har brug for hjælp.

 

RESPEKTER DYRELIVET. Lad vær med at fodre dyrene, da det kan forstyrre dyrenes naturlige harmoni.

 

NÅR DU LØBER SAMMEN MED ANDRE

UNDGÅ UNØDIG STØJ. Undgå at have mønter eller et nøglebundt i din lomme, hvis du skal løbe med andre. Det kan være irriterende at høre på for de andre.


RESPEKTÉR FARTEN.
Når i er enige om, hvad farten skal være, bør alle bidrage til, at den holdes. Det nemmeste er, hvis én agerer fartholder, eller I skiftes til at gøre det.


HOLD AFSTAND.
Når i løber sammen, er det vigtigt at holde afstand fra hinanden. Én ting er irritationen over at få trådt en sko af, noget andet er de skader, det kan medføre, hvis man løber ?oven i hinanden?.


ADVAR HINANDEN.
Hvis der kommer et hul i vejen, en bil, fodgængere, etc., så sig til. Advarsler om udfordringer er mest brugt i større grupper, men generelt bør man altid hjælpe sin løbemakker. Jo flere I løber sammen, jo sværere er det at orientere sig for de bagvedliggende. Ræk derfor gerne hånden op, når der stoppes. Derved undgås det, at folk løber ind i hinanden.


VENT PÅ HINANDEN.
Sørg for at ?samle op? og vente på de langsomste. Vent på hinanden ved lyskrydset, hvis ikke alle kan komme med over. Eller hav en klar afklaring på, hvornår man venter på hinanden. Et godt tip er, at de hurtige og bedre løbende tager et par afstikkere og vender tilbage for at løbe videre med de lidt langsommere løbere. Så får alle noget ud af det.


Noget af det bedste og kønneste, som Nutidens Sportsdyrkelse har skabt, er det Kameratskab mellem unge Mænd og Kvinder, som er opstaaet ved den. De færdes nu paa. en jævn ligestillet Fod med hverandre paa Ture og ved Væddekampe, noget, som vilde have været utænkeligt for en Menneskealder siden. 

                                                                                                                                                       Emma Gad, 1918


Puf ikke Deres Ledsager i Siden eller hvisk og tisk ikke paa mærkbar Maade for at henlede Opmærksomheden paa en Person, der kommer gaaende mod Dem. Hvis De ønsker at sige: Giv Agt! maa det ske som i et Aandepust, uhørligt og usynligt for dem eller Den, der gaar Dem forbi. 

                                                                                                                                                     Emma Gad, 1918


MUSIK TIL LØBETRÆNINGEN.
For nogen kan det være rart at høre lidt musik på turen. Hvis I begge (eller alle) er enige om det, er det fint. Men hvis du løber i en større gruppe, kan det være svært at orientere sig med musik i ørerne.


FIND ET PASSENDE SAMTALENIVEAU.
Vær opmærksom på, at du kan risikere at genere andre, hvis I løber mange sammen, og I er to, der snakker konstant. Hvis I blot er to, er det ikke noget problem. Men prøv alligevel at tage en pause fra snakken, og kom ind i en god rytme med løbet.


HUSK AT MELDE AFBUD,
hvis du bliver forhindret i at komme, medmindre du er i en løbeklub, hvor der ikke er nogen, der forventer, at du dukker op.

 

INFORMÉR HINANDEN. Har du tænkt dig at tage en ny makker med, er det en rigtig god idé lige at sikre sig, at dette også er ok med din faste løbemakker.


STØT OP OM HINANDEN.
Lad være med foreslå søndagsbrunch i stedet for den 12 kilometers tur, som I har planlagt. Alle har dage, hvor de ikke gider ? og det er på disse dage, at en løbemakker er guld værd. Hvis du altså ikke lokker hende eller ham i fordærv. Omvendt kan du også være støtten, når din løbemakker vakler og gerne vil springe træningen over. Jo hyppigere I kommer af sted, jo bedre løbere bliver I også ? og jo sjovere bliver jeres ture.


HUSK AT TAGE HENSYN TIL ANDRE, DER IKKE ER EN DEL AF JERES LØBE- GRUPPE.
Hvis du løber som en del af en stor gruppe, så skal du være opmærksom på, at I fylder meget i trafikken. Tag derfor hensyn. Signaler klart og tydeligt i gruppen, men også til andre trafikanter og fodgængere, så de ved, at I kommer, og I er sikre på, at de har set jer.


HAV TÅLMODIGHED!
Det kan tage lidt længere tid at løbe sammen med andre, men fokuser på det sociale ved løbeturen, så kan du altid løbe i dit eget pace på dine egne ture

 

I TRÆNINGSCENTRET

RESPEKTER HINANDENS TRÆNING. Afbryd ikke andres træningssæt ? og ikke mindst deres koncentration. Vent i stedet til du kan se, at de holder en kort pause eller retter opmærksomheden mod dig.


UNDGÅ AT SPÆRRE TRÆNINGSREDSKABER.
Når du løber på løbebånd i træningscenteret, så vær opmærksom på, hvis andre venter på at komme til. Vis hensyn og lad andre komme til, når du fx holder pause.


SPØRG OM LOV.
Hvis du er i tvivl, om nogen bruger det løbebånd, du står og skal til at bruge, så spørg først, inden du bare hopper op på løbebåndet.

TØR AF EFTER DIG! Hvis du har trænet dit tempoløb på løbebåndet, og sveden drypper ned af dig, så gør den tjeneste at tørre løbebåndet af efter brug. Husk, at der kommer en efter dig, der skal bruge maskinen.

 

PÅ LØBSDAGEN

VIS RESPEKT. At ligge i hælene på en anden løber kan være irriterende for løberen foran, så sørg for at holde en passende afstand. Du kan stadig have en indre konkurrence med dig selv og dine andre medløbere.


STIL DIG I DEN RIGTIGE STARTGRUPPE!
Det kan ikke siges nok. Hvorfor stå i gruppen 1:30, hvis du ved, du bruger 2:10 på at løbe et halvmarathon? Du risikerer ikke blot at ødelægge din egen rytme, men ikke mindst også andres rytme. Vær realistisk og revurder din pacegruppe.


MAD- OG TOILETVANER.
Når du skal tisse (især mænd), så gør brug af gammel skik og brug venstre hånd, så du kan tage frugt med højre hånd ? så slipper både du og især dine medløbere også for at få unødige bakterier indenbords.


TAG HENSYN.
Det kan godt være, du vil slå din rekord, men møv dig aldrig frem eller skub til andre løbere. Gør dem evt. opmærksom på, at du gerne vil overhale. Husk dertil ikke at unødvendigt distrahere eller på anden måde forstyrre dine medlø- bere under en konkurrence.


SKAB GOD STEMNING.
Hvis overskuddet er der, så hep på dine medløbere. Det motiverer andre løbere – det giver god energi og en god løbeoplevelse.


TAG SKRALDET.
Selvom der er officials, og du har betalt for at være med til et løb, så sørg for enten at tage din tomme energi med dig eller at smide det i en skraldespand nær dig.


KOM VIDERE, NÅR DU ER KOMMET OVER MÅLSTREGEN.
Når du er kommet i mål, så stop ikke op, da der kommer andre bagefter, hvilket kan skabe en trafikprop i målområdet. Derfor prøv så vidt muligt at skabe plads til andre nyankomne løbere, så alle får en god afslutning på løbet.


VIS DIN PÅSKØNNELSE.
Husk at sige ?tak? til de frivillige hjælpere til løbsarrangementer ? og sig tak til din familie og venner, fordi de støtter op om dit løbeprojekt. Men husk også at smile eller nikke til publikummet og officials, hvis der kommer positive tilråb.


NÅR KROPSLIGE LUFTE OG VÆSKER KOMMER PÅ AFVEJE.
Det med at spytte, prutte og lange snottere ud er noget, du især skal være opmærksom på, når du er med i et (stort) løb ? og især i modvind. Orienter dig derfor, inden du beslutter dig for at dele ud af dig selv.


HER KOMMER JEG!
 Skal man råbe op om, at man overhaler eller er det hver løbers ansvar at give den fuld gas? På redaktionen er der delte meninger, men som udgangspunkt er det op til hver løber at give den fuld gas, men hvis man vil have fair play, kan man jo altid råbe til sin ven, at man er i hælene på ham ? lidt kamp til stregen er altid sjovt.

 

SØRG FOR, AT DU ER REGISTRERET MED DIT RIGTIGE NAVN OG KONTAKTINFO. Hvis du overtager et startnummer fra en anden eller lignende, så sørg for at få skiftet til dit rigtige navn. Det er vigtig info for arrangørerne. Især hvis der, 7-9-13, sker noget under løbet. En god idé er også at have skrevet dit navn og kontaktinformation på dine nærmeste på dit startnummer i tilfælde af, at uheldet skulle være ude.

 

GENERELLE RÅD

BRUG DIN LØBE-OMGANGSKREDS. Undgå at irritere din familie og venner med at bruge al din tid på løb og konstant tale om løb. Det er det din løbemakker, en løbeklub eller et løbefællesskab kan bruges til.

ORIENTER DIG. Vær opmærksom på dem omkring dig. Såvel som i bil og på cykel kigger man sig over skulderen, inden man bestemmer sig for skifte fra højre mod venstre. Husk også at kigge dig over skulderen, før du vælger at spytte, snotte eller prutte ? både til hverdag, men også (især) til konkurrencer.


SE MIG, SE MIG.
Træningsopdateringer på Facebook kan være yderst motiverende ? for dig selv, men for dine venner kan det være ligegyldig information. Husk, bare fordi, du er løbeentusiast, betyder det ikke, at andre deler samme interesse.


HJÆLP, SMIL, NIK ELLER HILS TIL ANDRE MEDOG MODLØBERE
? det giver god energi og forstærker løbefællesskabet.


HUSK AT VASKE DIT TRÆNINGSTØJ REGELMÆSSIGT
? mest for dine medløberes skyld, der lugter din odeur noget kraftigere end dig selv.


KIG FREMAD
? og ikke ned på din telefon hvert femte minut for at svare på en sms eller skifte sang. Hav det på plads hjemmefra, så du kan se op og nyde din løbetur.


TAG ANSTÆNDIGT TØJ PÅ.
Måske har du trænet hele året for at vise din six-pack, men husk at tag tøj på efter omstændighederne, for ja, det er aldrig for varmt til en singlet ? især ikke i Danmark.


EFTERLAD ALTID KUN DIT FODSPOR I NATUREN
? sørg for at alt dit skrald kommer med hjem igen.

 

DET MENER I OM TAKT OG TONE

Der var en overvældende tilbagemelding, da vi adspurgte jer læsere om jeres bedste tips til god etikette for løbere på vores facebookside. Det viste sig, at der var en bred enighed om måden, hvorpå man opfører sig i løbeverden, men nogle stak lidt mere ud end andre?

LAD VÆR MED AT LØBE I BAR OVERKROP. Ja, du er veltræ- net og hårløs, men lige såvel som onkel Ole skal tage trøje på, når han handler i Netto, så skal du også beholde din på under hele træningsturen, for nej det er aldrig for varmt til en singlet?


FIS KUN I RYGVIND.

 

 

SE DIG FOR, FØR DU SPYTTER.

 

 

MÆND, LAD VÆRE MED AT TAGE SLIK OG FRUGT, HVIS DU LIGE HAR HOLDT OM DEN for at tisse, vi andre gider ikke spise dit…

 


HELT OVERORDNET ER DER TO TING,
der er vigtige:

1) Spyt kun på dig selv og

2) når du stopper, så råb højt, at du bremser og ræk hånden ud, så du signalerer, at du bremser.