En ny undersøgelse viser, at løb er godt for hjernen, da det modvirker kronisk stress samt beskytter vigtige hukommelses- og læringsfunktioner.
Tidligere forskning viser, at stress svækker hjernens evne til at lære og bevare informationer, men ifølge en ny neurologisk undersøgelse viser det sig, at man ved regelmæssig motion kan modvirke disse virkninger, da det er med til at styrke kommunikationen mellem hjernecellerne.

Hukommelsen er kodet i hjerneceller i hippocampus, hjernens hukommelsescenter. Hvis vores minder ikke blev ‘skrevet’ i disse celler, ville de ikke være tilgængelige senere, og vi ville alle være ligesom Dory, fisken med kortidshukommelse i tegnefilmen “Find Nemo”. Lagrin...