De færreste kommer igennem et langt træningsliv uden skader, men skal skaderne behandles med RICE eller MEAT-principperne? Læs med her.

Vi kender alle begrebet RICE (Rest, Ice, Compression, Elevation), som efterhånden klinger af et gammelt husmoderråd i sportsverdenen. Filosofien bag tilgangen er, at smerter fra skaden skyldes inflammationen, som skal fjernes med is og hvile – ofte suppleret med anti-inflammatoriske lægemidler. Tendensen lyder nu, at typen af skaden er afgørende for, hvorvidt RICE har virksom effekt, eller om den modsatte behandlingsmetode MEAT faktisk bør anvendes i stedet.
Typen af skade er afgørende
Det er afgørende for valg af behandlingsmetode, om det er en muske...