De færreste kommer igennem et langt træningsliv uden skader, men skal skaderne behandles med RICE eller MEAT-principperne? Læs med her.

Vi kender alle begrebet RICE (Rest, Ice, Compression, Elevation), som efterhånden klinger af et gammelt husmoderråd i sportsverdenen. Filosofien bag tilgangen er, at smerter fra skaden skyldes inflammationen, som skal fjernes med is og hvile – ofte suppleret med anti-inflammatoriske lægemidler. Tendensen lyder nu, at typen af skaden er afgørende for, hvorvidt RICE har virksom effekt, eller om den modsatte behandlingsmetode MEAT faktisk bør anvendes i stedet.

Typen af skade er afgørende

Det er afgørende for valg af behandlingsmetode, om det er en muskelskade eller en seneskade, du er blevet ramt af. En vigtig forudsætning for RICE behandling er, at årsagen til skaden er inflammation, som nedsætter blodforsyningen. Det er blodforsyningen som er essentiel for, at en skade kan hele. Lider man derfor af en muskelskade, så kan RICE være en god idé. Skader i led og sener er typisk de kroniske, for her er blodforsyningen i forvejen begrænset, og RICE samt inflammatoriske midler vil blot nedsætte denne yderligere. Blodforsyningen er afgørende for helbredelsen, og netop dette er argumentet for at behandle skader via øvelser og bevægelse.

Behandling med MEAT

Tanken bag MEAT (Movement, Exercise, Analgesics and Treatments) er, at bevægelse genererer varme, og dermed øges blodforsyningen til det skadede område. Helt konkret lyder filosofien bag MEAT, at man via øvelser og ‘aktiv tilgang’ til skaderne kan fremherske helingen. Dette kunne for eksempel være gennem massage, fysioterapi, akupunktur eller ultralyd, som alle er behandlingsformer, der hjælper helingen af det bløde væv. Forsigtige mobilitetsøvelser, som arbejder med din ‘range-of-motion’, hjælper blodforsyningen.

Udover aktivt at skabe bevægelse i skadesområdet, så lyder MEAT-rådet – i modsætning til RICE – på at undgå anti-inflammatoriske virkemidler, fordi disse kan hindre skaden fra at hele fuldstændigt.

RICE

Rest, Ice, Compression, Elevation 

Behandling med RICE-metoden betyder typisk ro og aflastning. Kom is på det skadede område og bagefter kompression i form af en stram, elastisk forbinding. Hold gerne skadesstedet højt. Typisk virksom ved muskelskader.

MEAT

Movement, Exercise, Analgesics, Treatments

Behandling med MEAT-metoden har fokus på bevægelse i området. Øvelser der øger blodforsyningen, eventuelt suppleret med anagesics, som er smertestillende, der ikke er anti-inflammatoriske. Denne behandling bruges i stigende grad til skader i sener, led og væv.