Måden, du bruger dine arme på, har stor betydning for, hvor effektivt du løber, og hvor afslappet det føles. Og netop dette element af din løbestil kan du træne næsten uafhængigt af kroppens øvrige bevægelser. Vi går bag udfordringen med armene som løber.

Der er mange elementer, som tilsammen udgør en god løbestil. Og det kan nærmest føles som en umulighed at følge alle de gode råd og intentioner, der er om ‘den perfekte løbestil’ – særligt hvis man arbejder på alle anbefalingerne på én gang.

Derfor bør de gode råd ses som små, individuelle elementer. Som en måde, hvor du stille og roligt kan fokusere på de enkelte running metrics – én for én. Ofte hænger de så meget sammen, at påvirkn...