Skridt i minuttet. Kadence. Steps per Minute (SPM). Kært barn har mange navne. Når vi taler løb, er tendensen blevet, at vi måler det antal gange, vi sætter hver enkel fod i jorden per minut. I cykelsporten bruger vi kadencen målt med antal hele omdrejninger i minuttet, så det kan godt virke lidt forvirrende. Og folk bruger dem i flæng, men hensigten er den samme: At komme hen over stepperne mest effektivt. Vi har taget en snak med løbeekspert Jacob Gliese om både løbeeffektivitet og de magiske antal skridt.

Det er meget individuelt, hvor mange skridt man som løber tager, og det er også stadig en åben debat, hvor mange skridt i minuttet der er mest optimalt. For der findes ingen forskni...